در حال بارگذاری ...

گیاه شناسی

کانون محیط زیست پردیس امیرکبیربا همکاری شرکت گروه آوای زمین پاک و سفیران طبیعت در تاریخ 97/٢/٧ درشاخه کوهستانی باغ گیاهشناسی ملی ایران حضوریافته و به اهداف  ذیل دست یافتند. 
۱-دورهمی دوستانه
۲-کاشت نهال
۳-ایجادآتشبر
۴-معرفی وآموزش شناخت گونه های گیاهی البرز جنوبی
زیرنظر استادگیاهشناس ومحقق جناب آقای مهندس خوشنویس

 


نظرات کاربران