در حال بارگذاری ...

کارگاه آموزشی نرم افزارهای تولید محتوا ویژه دانشجومعلمان پردیس امیرکبیر

واحد هوشمندسازی پردیس امیرکبیر در روز پنجشنبه مورخ 97/2/20 اولین کارگاه آموزشی تولید محتوا ویژه دانشجومعلمان را در پردیس حکیم فردوسی برگزار نمود که با استقبال پرشور دانشجویان قرار گرفت.در این کارگاه انواع نرم افزار تولید محتوا علمی معرفی و سپس نرم افزار captivat.V9 توسط آقای دکتر نظری تدریس و در نهایت برای دانشجویان گواهی حضور صادر گردید.


نظرات کاربران