در حال بارگذاری ...

افتتاح کارگاه جغرافیا

 روز یکشنبه 97/02/23 با حضور دکتر صالحی و سرپرست پردیس امیرکبیر، دکتر عطایی، استادان گروه جغرافیا، دکتر نظری، دکتر صادقی، دکتر افشار، و همکاران آموزشی و اداری و نیز جمعی از دانشجومعلمان رشته جغرافیا، کارگاه جغرافیا در پردیس امیرکبیر افتتاح گردید. با افتتاح این کارگاه شرایط بهتری برای ارایه درس های عملی در رشته جغرافیا فراهم شد.
 


نظرات کاربران