در حال بارگذاری ...

حضور در جلسه
دوره دو روزه بصیرت افزایی

سرکار خانم دکتر فریبا عطایی سرپرست پردیس و سرکار خانم نرگس کوسیایی معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی این پردیس در روز سه شنبه 1397/03/29، در جلسه روز بسیج اساتید و شهادت دکتر چمران 29 و 30 خرداد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار گردید حضور داشته اند.


نظرات کاربران