در حال بارگذاری ...

پژوهش های برتر

استاد کوره یی نوع پژوهش عنوان پژوهش محل ارائه تاریخ
مقاله

روایت عطّار از قتل حلاج و عناصر داستانی آن

فصلنامه ی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی 94/9/20

 

 


نظرات کاربران