در حال بارگذاری ...

کارگاه آموزشی – کاربردی آشنایی با سرویس اینترنت پردیس و ترفندهای امنیت شبکه

کارگاه آموزشی–کاربردی آشنایی با سرویس اینترنت پردیس و ترفندهای امنیت شبکه در روز شنبه تاریخ 1396/09/04 توسط خانم بختیاری و همکاری واحد هوشمندسازی پردیس برگزار گردید که با استقبال خوب دانشجومعلمان مواجه شد.


نظرات کاربران