در حال بارگذاری ...

جلسه مسئولین بسیج

حضور سرکار خانم دکتر فریبا عطایی در جلسه هم اندیشی مسئولین کانون های بسیج اساتید استان های البرز، زنجان و قزوین با موضوع راه اندازی اندیشکده ها در تاریخ 1396/09/22  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

 


نظرات کاربران