در حال بارگذاری ...

اطلاعیه
ویژه مهارت آموزان

1.انتخاب واحد مهارت آموزان توسط پردیس انجام می شود.

2.دروس پودمان دوم مهارت آموزان، آزمون استخدامی سال 95 به شرح ذیل می باشد:

​الف- کارآموزی(معلم راهنمای هر مهارت آموز) متعاقباً اعلام می گردد.

ب-آموزش پژوهی(استاد راهنمای) این درس و نحوه برگزاری کلاس متعاقباً اعلام می گردد.

ج-دروس مجاری(منابع در سامانه فرهنگیادا) بارگذاری خواهد شد و زمان آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.

3.مراجعه به سامانه سجفا  sajfa.cfu..ac.ir 

جهت ثبت نام و برنامه ریزی انجام کارها مطابق فایل پیوست اقدام نمائید.


نظرات کاربران