در حال بارگذاری ...

همایش هفته پژوهش

برنامه گرامیداشت هفته پژوهش در پردیس امیرکبیر البرز در تاریخ 1396/10/02 با سخنرانی خانم دکتر فریبا عطایی و دعوت از سخنران ویژه در حوزه پژوهش در مطالعات زنان و تقدیر از پژوهشگران برتر در چهار عنوان استاد، دانشجو، کتاب و پایان نامه برتر در سالن همایش پردیس برگزار گردید.


نظرات کاربران