در حال بارگذاری ...

کارگاه تولید محتوا الکترونیکی

به اطلاع  استادان و همکاران محترم پردیس امیرکبیر می رساند اولین جلسه کارگاه تولید محتوا الکترونیکی روز دوشنبه 11/10/96 ساعت 13-17 در سایت 1 پردیس برگزار می گردد.

واحد هوشمندسازی پردیس امیرکبیر البرز


نظرات کاربران